Algemene Voorwaarden:
 

Artikel 1: Algemeen
 
Door het gebruik van de internetsite van Kwekerij / Veredelaar Amara Florea en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden even als alle rechten en plichten zoals die vermeld staan op de internetsite.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten
 
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kwekerij / Veredelaar Amara Florea. Kwekerij Amara Florea is gerechtigd bestellingen te  weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kwekerij Amara Florea dit mee binnen een week na ontvangst van de bestelling.

2.2 Indien gebruik wordt gemaakt van een bestelling via de internetsite Delphinium-planten.nl komen de koper en Kwekerij / Veredelaar Amara Florea overeen dat een geldige overeenkomst tot stand is gekomen. Vooral het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Delphinium-planten.nl zullen gelden als bewijs.

2.3 Reserveren van planten onder voorbehoud, tijdens de teelt kunnen er problemen optreden waardoor niet aan de reservering / bestelling voldaan kan worden. Amara Florea is hier voor niet aansprakelijk.

Artikel 3: Prijzen en betalingen
 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro`s inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzending zal verzorgd worden door DPD.

De verzendkosten incl. verpakking binnen Nederland: € 16,50
De verzendkosten incl. verpakking voor België en Duitsland: € 16,95
De verzendkosten incl. verpakking in overige EU landen: € 28,75

3.2 Betalingscondities: Bij reserveringen krijgt u halverwege April een factuur per E-mail toegestuurd.
De uiterste betaaltermijn bedraagt 1 week na factuurdatum. Is de betaling niet ontvangen vervalt de overeenkomst.

3.3 Voor de levering dient het totale bedrag op onze rekening te staan
Het rekening nummer is: NL44RABO 0 302 3179 02
t.n.v. Amara Florea

Artikel 4: Levering en leveringstijd

4.1 Kwekerij Amara Florea streeft naar een levertijd van 1 week.
De planten worden elke maandag, dinsdag en woensdag verstuurd,u heeft ze dan in principe voor het weekend in huis.
Leveringen vinden plaats op het door de koper aangegeven afleveradres
Indien een bepaalde plant niet soortecht geleverd kan worden zult u hier van in kennis worden gesteld. Het verschuldigde bedrag zal op uw rekening worden terug gestort,  en zal de bestelling(het betreffende soort) geannuleerd worden, daar wij streven naar juiste en originele naamgeving en levering aan de klant.
 
4.2 Wij zullen de planten voldoende verpakken, Amara Florea is niet aansprakelijk voor eventuele gelede schade tijdens verzenden.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
 
Alle planten blijven ons eigendom tot het volledige bedrag op onze rekening staat.
 
Artikel 6: Intellectuele en industriële eigendomsrechten
 
Alle rechten van intellectuele eigendom van weergeven informatie, mededelingen, schetsen, tekeningen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met de internetsite berusten bij Kwekerij Amara Florea, haar toeleveranciers en andere rechthebbende. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten.
 
Artikel 7: Kwekersrecht
 

Het is niet toegestaan planten met domeinnaam ’Amara’ te vermeerderen om deze vervolgens weer door te verkopen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
 
1. Op de geleverde goederen zit geen garantie. mits;
    delphinium-planten.nl geeft een garantie van 3 dagen na ontvangst op producten die verwisseld zijn.
2. Zodra het pakket is afgegeven voor verzending is Amara Florea niet meer aansprakelijk voor de geleden schade tijdens verzending.
    Risico van problemen tijdens verzenden liggen bij de koper!

Artikel 9: Privacy en gegevensbescherming


Met het accepteren van de algemene voorwaarden gaat u akkoord dat Amara Florea uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor de verwerking en verzenden van de door uw bestelde goederen. Persoonsgegevens worden binnen een week verwijdert zodra de bestelling is verwerkt. U hebt op elk moment het recht uw persoonsgegevens in te zien en waar nodig te wijzigen.Namens:     Kwekerij / Veredelaar Amara Florea
Adres:        Kerkstraat 30
Postcode:   6051 JH Maasbracht
Tel:            031 (0) 475 468147
Email:        amara.florea@xs4all.nl
Website:     Delphinium-planten.nl
KvK:          62160699
BTW:        120933317 B01
IBAN:       NL44RABO 0 302 3179 02
BIC:          RABONL2U